Hur du passar in ditt träns

Som ryttare har du säkert hamnat i situationer där du måste justera ditt träns många gånger. Men är du säker på att du gör det rätt? I den här artikeln delar Antarès med sig av de punkter som de tycker är viktigast när det kommer till att passa in ett träns till din häst.

Varför är det så viktigt att ha ett korrekt justerat träns?

Ett dåligt justerat träns kan orsaka en hel del stress och irritation hos din häst om det är spänt för hårt eller för den delen för löst. Knepet är att hitta rätt balans mellan det som är komfortabelt för hästen och det som ger bäst resultat för häst och ryttare tillsammans. Som så ofta när det gäller hästar finns ingen absolut sanning. Alla hästar och ryttare är individer och det handlar om att hitta rätt balans. Det är värt att komma ihåg att hästar är flyktdjur, deras första reaktion när de utsätts för stress eller något obehagligt är att försöka fly från det. Detta kan skapa farliga situationer för både häst och ryttare. Försök därför alltid att vara uppmärksam på vad just din häst verkar trivas bäst med.

Ett korrekt justerat träns förbättrar också ryttarens kontakt med hästens mun. Bättre kontakt resulterar i att ryttaren kan använda finare hjälper och uppnå mer precision i ridningen. Ett träns som är korrekt anpassat till hästen resulterar i ett bett som ligger stadigare i hästens mun vilket i sin tur ger en jämnare, mjukare kontakt med hästens mun.

Bild på känsliga områden hästens huvud

Kom ihåg: Hästens huvud har en rad känsliga områden

Vissa delar av hästens huvud är extra känsliga och måste få fungera så obehindrat som möjligt även efter att vi har tränsat hästen. Först, andningsvägarna och brosket i hästens nos (2) kan orsaka kraftig stress om de begränsas för mycket. Detta område ska alltid vara så fritt som möjligt så att hästen kan andas ordentligt. För det andra, nosryggen (3) och okbenet (1), är områden där huden lätt kan bli irriterad. Hästens hud är väldigt tunn vid dessa områden och eventuellt skav eller friktion kan lätt ge irritation i huden.

Området runt underkäken (4) och strupen (5) måste ha tillräckligt med utrymme för att tillåta käkrörelser samt tillåta hästen att svälja ordentligt vilket är mycket viktigt för att hästen ska hålla sig lugn och inte känna sig stressad. Till sist har vi området runt första halskotan (6) i slutet av hästens nacke. Hästen är inte van vid att känna tryck här från början och kan lätt bli stressad och försöka fly innan den har vant sig vid att ha ett nackstycke i detta område. Vissa hästar kan även visa obehag om området med brosk och muskelvävnad nedanför öronen (7) begränsas för mycket. Musklerna här måste ha full rörlighet eftersom detta är ett viktigt sätt för hästen att kommunicera.

Tränsets delar

Ett traditionellt träns har flera delar som alla kan justeras separat.

Sidostycken

Sidostycken på träns från Antarès

Tränsets sidostycken är de delar som fäster i bettet. Dessa ska vara justerade så att de är symmetriska. Sidostyckena ser till att bettet är korrekt placerat i hästens mun. Hästen måste kunna röra sin tunga, tugga på bettet och producera saliv. Denna kombination får hästen att slappna av i käke och nacke och bidrar till att den accepterar bettet på ett korrekt sätt. Var försiktig så att det inte är för mycket tryck över hästens tunga då den är sammankopplad med framförallt hästens bogparti via nerver och muskler. Om tungan inte kan röra sig på ett sätt som hästen är bekväm med kan detta orsaka muskelkramper och göra hästen ovillig att gå framåt.

Tänk även på att inte låta bettet sitta för lågt i hästens mun då detta kan få det att komma i kontakt med hästens tänder, något som kan vara mycket smärtsamt.

Ett gammalt beprövat knep för att se om bettet är lagom högt eller lågt i bettets mun är att titta på hästens mungipor. Här har man sagt att två veck i mungiporna är ett tecken på att bettet sitter lagom högt. Detta är naturligtvis något som är individuellt från häst till häst men kan vara värt att ta med i bedömningen när man passar ut träns och bett.

Var alltså noga med även att passa ut bettet till din häst, då ett för långt eller för kort bett kan vara mycket obekvämt för hästen och skapa irritation och smärta.

Käkrem

Käkrem på träns från Antarès

Käkremmen fyller en säkerhetsfunktion på tränset och hindrar det från att dras framåt, över huvudet på hästen om det skulle ske en olycka. Generellt kan man säga att du ska få plats med din hand mellan hästens huvud och käkremmen. På så sätt kan hästen svälja och tugga utan extra tryck på sin strupe. Men, för att käkremmen ska fylla sin funktion får den inte vara för löst spänd. Käkremmen på tränsen från Antarès är flyttad något bakåt jämfört med traditionella träns. Detta för att ge hästen en ökad känsla av frihet samtidigt som den blir bättre positionerad och enklare att justera korrekt.

Nosgrimma

Antarès Precision Komfort Aachennosgrimma

Nosgrimman har två huvudfunktioner. För det första stabiliserar den tränset och ser till att det sitter symmetriskt på båda sidor av hästens huvud. För det andra hindrar den hästens käke från att röra sig för mycket i sidled. Nosgrimman hindrar även hästen från att undvika kontakt med ryttarens hand genom att öppna sin mun. Som nämnts tidigare i denna text ska nosgrimman dock inte hindra hästen från att röra sin tunga. Vissa nosgrimmor fäster direkt i tränsets nackstycke vilket är att föredra framför lösa nosgrimmor som har en separat rem som löper runt hästens huvud. En sådan rem kan irritera det känsliga området bakom hästens öron, nackslutet, samt hjälper inte till att stabilisera det övriga tränset på hästens huvud.

Generellt kan man säga att en korrekt anpassad nosgrimma ska ge utrymme för två fingrar mellan hästens nosrygg och nosgrimman.

Antarès Origin dressyr Aachennosgrimma

Det finns flera olika modeller på nosgrimmor. Vilken som passar din häst är förstås individuellt. I denna text går vi igenom de vanligaste modellerna och även de modeller som Antarès har i sitt sortiment. Den franska nosgrimman, eller Aachengrimman som vi ofta kallar den i Sverige är en av de absolut vanligaste nosgrimmorna. Den sitter relativt högt upp på hästens nosrygg och ska vara placerad så att den inte sitter för långt nedanför okbenet. Ungefär en fingerbredd nedanför är lagom. Om man väljer att använda denna nosgrimma utan den nedre remmen, “snokremmen”, ger den hästen relativt mycket frihet då hästen kan öppna sin mun och röra sina käkar. Väljer man att använda den nedre remmen får man vara försiktig då man lätt kan hindra hästen från att använda sin mun om man spänner den för hårt.

Antarès Origin pullarnosgrimma
Antarès Precision remontnosgrimma

Pullarnosgrimman eller den mexikanska nosgrimman som den även kallas är en typ av nosgrimma som är populär i fälttävlan och banhoppning. Den ger hästens luftvägar gott om utrymme samtidigt som den nedre remmens funktion påminner om Aachengrimmans nedre nosrem. Det är viktigt att tänka på att denna typ av nosgrimma löper över hästens okben på sidan av huvudet. Detta område är känsligt då huden är tunn här. Undvik därför att eventuella metalldelar ligger och trycker där. Pullarnosgrimman från Antarès är utformad med fästen helt i läder för att undvika skav och tryck i detta område så mycket som möjligt.

Remontnosgrimman är en klassisk modell av nosgrimma som sitter nedanför bettet och verkar mer direkt på hästens mun. Det kan ofta vara en bra nosgrimma att använda på unga hästar (därav dess svenska namn från “remont”) som kanske växlar tänder eller liknande då den inte klämmer mot detta område om den är korrekt anpassad. Det är viktigt att denna typ av nosgrimma inte spänns för hårt då den direkt påverkar hästens luftvägar.

Antarès Precision träns med Y-nosgrimma

Precision träns med anatomisk Y-nosgrimma från Antarés

Kort sagt ska en bra nosgrimma verka för en god kontakt mellan ryttare och häst samtidigt som den tillåter hästen att tugga på bettet och röra sin tunga. Antarès Y-nosgrimma ger en bra passform samtidigt som den hjälper till att kontrollera hästar som kan bli för starka på bettet och springa från kontakt med ryttarens hand. Y-nosgrimman från Antarès påminner på många sätt om remontgrimman som nämns ovan samtidigt som den minimerar trycket på hästens luftvägar. Nosgrimman har även formgivits med extra hänsyn till att förhindra nyp och skav från bettets ringar.

Nackstycket

AntarèsOrigin nackstycke bild ovan

Nackstyckets huvudfunktion är att hålla alla delar av tränset på plats och fördela trycket från tränset på ett korrekt sätt. Då nackstycket ligger direkt bakom hästens öron ger det tryck i det område där huvudet möter den första halskotan. Detta är ett känsligt område där många nerver och ligament fäster. Att välja ett träns med ett nackstycke som ligger bra i detta område och ger så lite tryck som möjligt bör vara av högsta prioritet. När du passar ut ditt träns ska du kunna lägga din platta hand mellan nackstycket och området bakom öronen utan att orsaka hästen obehag.

På senare tid har fler och fler nackstycken utformats för att frigöra den första halskotan och fördela trycket längre bak med hjälp av en “bågform”. Även om den första halskotan avlastas flyttas problemet egentligen bara bakåt.

Det anatomiska nackstycket i Antarès Precision serie är flaggskeppet bland Antarès träns. Det är utvecklat för att ge en så bra lösning på problemen ovan som Antarès tycker är möjligt. Det frigör den första halskotan och det känsliga området bakom hästens öron genom en “brygga” som går över nackslutet. Tryck och tyngd från tränset fördelas via två anatomiskt utformade kuddar bakom hästens öron.

Alla Antarès träns och nosgrimmor är godkända av FEI för tävling i banhoppning, dressyr och fälttävlan. Det kan dock förekomma lokala avvikelser i regler för utrustning. Kontrollera därför alltid med en överdomare vad som gäller innan tävling.