Så tyder du märkningen på en sadel från Antarès

Antarès connexion märkning banner

En av de vanligaste frågorna jag får kring sadlarna från Antarès är vad märkningen på sadeln betyder. Eftersom så många frågar tänker jag att det borde finnas ett behov för en text kring de olika märkningarna.

Anledningarna till att man behöver veta vad märkningen betyder kan såklart vara olika men de två absolut vanligaste orsakerna upplever jag är att man är intresserad av en begagnad sadel och undrar om den kan tänkas passa häst och ryttare eller att man ska köpa en ny sadel och vill utgå från den modell man rider i för tillfället.

Märkningen av Antarès sadlar har ändrats under åren men de flesta beteckningar är de samma. Den största skillnaden är att sadlar av nyare årsmodell har mer information stämplat än äldre sadlar. Denna text kommer att utgår från märkningen av en ny hoppsadel av 2021 års modell. Vad gäller de olika märkningarna kommer jag inte att gå in i detalj på alla olika alternativ som finns utan tanken är mer att förklara vad respektive siffra och/eller bokstav står för och på så sätt få en mall till att tyda märkningen på sin sadel.

Märkning 1

På bilden nedan syns märkningen som är stämplad under vänster kåpa på alla hoppsadlar från Antarès (i stort sett samma märkning finns även stämplad på insidan av vänster kåpa på en dressyrsadel från Antarès). Här finns information om modellnamn, serienummer, sätesstorlek etc.

Antarès märkning
Märkningen i en Antarès hoppsadel

Modellnamn

Antarès märkning modellnamn

Modellnamnet visar vilken modell av sadel från Antarès det är.

Serienummer

Antarès märkning serienummer

Nedanför modellnamnet står serienumret stämplat. De första två siffrorna i serienumret, “21” i detta fall, visar vilket år sadel är tillverkad och de andra siffrorna visar vilket nummer i tillverkningen sadeln hade det aktuella året.

Med hjälp av sadelns serienummer kan vi alltid ta fram all information om med vilka specifikationer sadeln tillverkades. Något som kan vara användbart på äldre modeller av sadlar från Antarès där inte all information står utmärkt.

Storlek på kåpa

Antarès märkning storlek på kåpa.

Raden nedanför serienumret börjar med beteckningen för storleken på sadelns kåpa. Det är alltid en siffra följt av en eller två bokstäver. Siffran betecknar längden på kåpan från 0-5 där 0 är kortast. Bokstäverna betecknar skärningen på kåpan, om den är mer framskuren eller rakare. Den vanligaste beteckningen i en hoppsadel är A eller N, där N är en rakare kåpa och A är 1,5 cm mer framskuren än N.

Knä- och vadstöd

Antarès märkning knä- och vadstöd

Bredvid märkningen för kåpstorlek har Antarès relativt nyligen (under 2020) börjat märka sadlarna med information om vilken storlek på knä- och vadstöd som sadeln är tillverkad med. För hoppsadlarna är den absolut vanligaste märkningen “2+2” vilket betyder normal storlek på både knä- och vadstöd. Sadeln ovan är tillverkad med stora stöd för både kknä och vad och då blir märkningen “2G+2G”. En sadel som har stora knästöd och normala vadsstöd skulle ha märkningen “2G+2”.

Tumstorlek

Antarès märkning tumstorlek.

Denna siffra betecknar storleken på sadelns säte. I detta fall en 17″ sadel.

Sitsbredd

Antarès märkning sitsbredd

Siffran bredvid tumstorleken anger sitsbredden, hur bred sitsen är på det bredaste stället. 26 cm (även kallat L-säte) är det vanligaste både på hopp- och dressyrsadlar men 24 cm (E-säte) eller 28 cm (XL-säte) förekommer också.

Märkning 2

På nyare sadlar från Antarès finns även ytterligare uppgifter om sadelns passform (typ av panel samt bomvidd) angivna på den lilla läderkåpa som skyddar sadelns kåpor från sadelgjordsspännena.

Serienummer

Antarès märkning passform serienummer

Sadelns serienummer är angivet även här för att man ska kunna se att det överensstämmer med det serienummer som är stämplat under “Märkning 1”.

Typ av paneler

Antarès märkning passform typ av panel

Nedanför serienumret anges alltid typ av panel samt tjocklek. I det här fallet en panel av T1 typ med 15 mm tjocklek. Tjockleken gäller inte för hela panelen utan endast för det lager med skum som utgör panelens del närmast hästen.

Eventuell panelförändring

Antarès märkning passform panelförändring

I de fall panelen på sadeln har beställts med någon form av förändring finns det angivet här. På denna sadel rör det sig om en förstärkning av den bakre delen av panelen (RAR) med 5 mm skum (+5).

Bomvidd

Antarès märkning passform bomvidd

Många är intresserade av att veta hur man vet vilken bomvidd sadeln har. I de flesta fall finns denna information inte angiven då Antarès inte märker ut det om det rör sig om normal bomvidd. Sadeln ovan har en storlek vidare bomvidd (AO1) och då märks det ut.

Sammanfattning

Jag hoppas att denna artikel har gett lite mer klarhet i den typ av information som går att utläsa om sadeln utifrån dess märkning. Som jag skrev i inledningen har inte tanken varit att gå in i detalj på alla valmöjligheter som finns när det kommer till utformningen av en sadel från Antarès utan mer att ge en vägledning om hur du tolkar märkningen. Vill du veta mer går det självklart bra att kontakta Erik Jerneld AB eller någon av de återförsäljare som säljer Antarès i Sverige.